ای سی CMOS

نماد اعتماد الکترونیکی


پیگیری سفارشات شما

آی سی HCF4050BE

( ICC-56 )
6Non Inverting Buffer-CMOS آی سی
 

افزودن به لیست دلخواه

(CMOS)

آی سی HCF4050BE