ای سی CMOS

نماد اعتماد الکترونیکی


پیگیری سفارشات شما

ای سی HCF4538 - 4538

( ICC-67 )
Dual Precision Monostable MV-4538 آی سی 

افزودن به لیست دلخواه

(CMOS)

آی سی HCF4538