ترانس وآداپتور

نماد اعتماد الکترونیکی


پیگیری سفارشات شما

ترانس تک (دو سر) 7.5 ولت 500 میلی آمپر

( TRAN-13 )
TRANS 7.5V-500mA
ترانس تک (دو سر)
7.5 ولت
500 میلی آمپر

افزودن به لیست دلخواه

ترانس
7.5 ولت
500 میلی آمپر

ترانسفورماتور از دو قسمت اصلی هسته و دو یا چند قسمت سیم پیچ که روی هسته پیچیده می شود تشکیل می شود , ترانسفورماتور یکدستگاه الکتریکی است که در اثرالقای مغناطیسی بین سیم پیچ ها انرژی الکتریکی را ازمدارسیم پیچ اولیه به ثانویه انتقال می دهد بطوری که درنوع انرژی و مقدار آن تغییر حاصل نمی شود ولی ولتاژ و جریان تغییر می کند بنابراین باصرف نظراز تلفات ترانس داریم :
P1=P2 --- V1 I1 = V2 I2= V1/V2 = I2/I1 = N1/N2  که اصول کار ترانسفورماتور براساس القای متقابل سیم پیچ ها است .


ترانس تک (دو سر) 7.5 ولت 500 میلی آمپر