ترمینال فونیکس

نماد اعتماد الکترونیکی


پیگیری سفارشات شما

ترمینال آبی 2 پین بلند RF300-2PIN

( CONB-33 )
ترمینال 2 پین روبردی
فاصله پایه 5 میلیمتر

750 تومان

افزودن به لیست دلخواه

ترمینال فونیکس/ رو بردی

ترمینال آبی 2 پین بلند RF300-2PIN