خازن الکترولیتی

نماد اعتماد الکترونیکی


پیگیری سفارشات شما

خازن 220 میکرو 10 ولت

( CPMO74 )
خازن الکترولیتی 220 میکروفاراد 10 ولت
220UF-10V

136 تومان

افزودن به لیست دلخواه

الکترولیتی
0 تا 10 ولت
63 تا 220 میکروفاراد
متفرقه

خازن الکترولیتی

ظرفیت

220 میکروفاراد

ولتاژ

10 ولت

ارتفاع

قطر

فاصله بین پایه ها

دما

خازن الکترولیتی 220 میکروفاراد 10 ولت