خازن الکترولیتی

نماد اعتماد الکترونیکی


پیگیری سفارشات شما

خازن الکترولیتی 0.22 میکروفاراد 50 ولت

( CPMO110 )
0.22UF-50V

142 تومان

افزودن به لیست دلخواه

الکترولیتی
35 تا 100 ولت
0 تا 10 میکروفاراد
متفرقه

خازن الکترولیتی

ظرفیت

0.22 میکروفاراد

ولتاژ

50 ولت

ارتفاع

قطر

فاصله بین پایه ها

دما

خازن الکترولیتی 0.22 میکروفاراد 50 ولت