خازن الکترولیتی

نماد اعتماد الکترونیکی


پیگیری سفارشات شما

خازن الکترولیتی 1 میکروفاراد 400 ولت

( CPMO222 )
خازن الکترولیتی
1UF-400V

500 تومان

افزودن به لیست دلخواه

الکترولیتی
125 تا 630 ولت
0 تا 10 میکروفاراد
متفرقه

خازن الکترولیتی

ظرفیت

1 میکروفاراد

ولتاژ

400 ولت

ارتفاع

قطر

فاصله بین پایه ها

دما