خازن تریمر

نماد اعتماد الکترونیکی


پیگیری سفارشات شما

خازن تریمر آبی 10 پیکوفاراد

( CPT-1 )
خازن تریمر آبی 10-0 پیکو فاراد

270 تومان

افزودن به لیست دلخواه

تریمر

خازنهای متغیر :

به طور کلی با تغییر سه عامل می توان ظرفیت خازنها را تغییر داد . این سه عامل عبارتند از : 1- فاصله صفحات خازن 2-سطح موثر بین صفحات خازن 3- نوع دی الکتریک 

اساس کار خازنهای متغیر بر مبنای تغییر سطح مشترک صفحات خازن و یا تغییر فاصله بین صفحات خازن است . نوع دی الکتریک به کار رفته در خازنهای متغیر معمولا از جنس هوا یا پلاستیک است . خازن متغیری که عمل تغییر ظرفیت در آن به وسیله یک ولوم انجام می شود را خازن واریابل ( Variable ) و نوع دیگر را که در آن عمل تغییر ظرفیت باید به کمک پیچ گوشتی انجام گیرد خازن تریمر ( Trimmer ) گویند . محدوده تغییر ظرفیت در خازنهای واریابل از 10 تا 400 پیکوفاراد و در خازنهای تریمر از 5 تا 30 پیکو فاراد است . 

خازن تریمر آبی 10 پیکوفاراد