خازن عدسی

نماد اعتماد الکترونیکی


پیگیری سفارشات شما

خازن عدسی 4.7 پیکوفاراد 50 ولت

( CPC-60 )
خازن عدسی 4.7 پیکو فاراد 50 ولت
4.7PF 50V
خازن 4.7J 50V

حداقل تعداد برای خرید این محصول : 10

16 تومان

افزودن به لیست دلخواه

عدسی/سرامیکی

این خازن ها معمولا به شکل عدس ساخته می شوند و از این رو به آن ها خازن های عدسی اطلاق می شود.خازن های عدسی قطب مثبت و منفی ندارند.ظرفیت آن ها به صورت کد رمز بر روی بدنه شان چاپ می شود.که نحوه ی محاسبه ی آن تقریباً شبیه مقاومت هاست.

   مثلاً اگر بر روی بدنه ی خازنی نوشته شده باشد 472 ، منظور آن است که این خازن ظرفیت 4700 پیکوفاراد یا 4/7 نانو فاراد دارد.همان گونه که  ملاحظه می کنید دو عدد اول خوانده و به جای عدد سوم صفر قرار می دهیم.در این صورت ظرفیت خازن عدسی بر حسب پیکو فاراد به دست می آید که با تقسیم آن بر هزار ظرفیت خازن بر حسب نانو فاراد را می توان به دست آورد.در این گونه خازن ها معمولا ظرفیت بر حسب پیکو فاراد یا نانو فاراد محاسبه می شود.در جدول زیر چند مورد از پر مصرف ترین خازن های عدسی به همراه  کدرمز و ظرفیت آن ها بر حسب نانو فاراد و پیکو فاراد را می توانید مشاهده کنید.

کد رمز

ظرفیت / PF

ظرفیت / NF

101

100پیکو فاراد

0/1 نانو فاراد

103

10000پیکو فاراد

10 نانو فاراد

104

100000پیکو فاراد

100 نانو فاراد

473

47000پیکو فاراد

47 نانو فاراد

 

خازن عدسی 4.7 پیکوفاراد 50 ولت