سلف اندکتور

نماد اعتماد الکترونیکی


پیگیری سفارشات شما

سلف 2.2 میلی هانری 1/2 وات

( SLF-36 )
سلف مقاومتی 2/2 میلی هانری
1/2 وات
 RFC 2.2MH 1.2W

افزودن به لیست دلخواه

اندکتور

سلف 2.2 میلی هانری 1/2 وات