سلف اندکتور

نماد اعتماد الکترونیکی


پیگیری سفارشات شما

سلف 4.7 میلی هانری 1/2 وات

( SLF-58 )
سلف مقاومتی 4/7 میلی هانری 1/2 وات
RFC 4.7MH 1.2W

افزودن به لیست دلخواه

اندکتور

سلف 4.7 میلی هانری 1/2 وات