سلف تیروئیدی

نماد اعتماد الکترونیکی


پیگیری سفارشات شما

سلف تیروئیدی 330 میکرو هانری 3 آمپر با قطر 15 میلی متر

( SLF-80 )
سلف حلقوی تیروئید
با قطر 15 میلی متر
330 میکرو هانری
3 آمپر
(سلف حلزونی)
TOROID 330UH-3A

افزودن به لیست دلخواه

تیروئید

سلف تیروئیدی 330 میکرو هانری 3 آمپر با قطر 15 میلی متر