مقاومت آجری

نماد اعتماد الکترونیکی


پیگیری سفارشات شما

مقاومت 0.1 اهم 10 وات

( RSW-7 )
مقاومت 0.1 اهم 10 وات آجری
مقاومت
0.1R-10W

930 تومان

افزودن به لیست دلخواه

آجری
0 تا 0.99 اهم
10 وات

ما به کمک مقاومت در مدارات الکتریکی جریان را محدود کرده و می توانیم افت ولتاژ دو سر المانها را تغییر دهیم. پس می توان از مقاومت به عنوان تغییر دهنده ولتاژ نیز استفاده کرد.