مقاومت کربنی

نماد اعتماد الکترونیکی


پیگیری سفارشات شما

مقاومت 0.22 اهم 1 وات

( RS198 )
 5% کربنی
0.22R-1W

65 تومان

افزودن به لیست دلخواه

کربنی
0 تا 0.99 اهم
1 وات

نام

توضیحات

0.22R-1W

مقاومت 0.22 اهم 1 وات 5% کربنی

ترتیب نوارهای رنگی از چب به راست

محدوده تغیرات

 

 

 

 

0.231 R <R> 0.209 R

 

مقاومت 0.22 اهم 1 وات