مقاومت کربنی

نماد اعتماد الکترونیکی


پیگیری سفارشات شما

مقاومت 0.5 اهم 2 وات

( RS389 )
 5% کربنی
مقاومت 0.5R-2W

79 تومان

افزودن به لیست دلخواه

کربنی
0 تا 0.99 اهم
2 وات

نام

توضیحات

0.5R-2W

مقاومت 0.5 اهم 2 وات 5% کربنی

ترتیب نوارهای رنگی از چب به راست

محدوده تغیرات

 

 

 

 

0/525 R <R> 0/475 R

 

مقاومت 0.5 اهم 2 وات