مقاومت 1 وات


پیگیری سفارشات شما

نماد اعتماد الکترونیکی

مقاومت 2.7 اهم 1 وات

( RS236 )
 5% کربنی
مقاومت 2.7R-1W

افزودن به لیست دلخواه

کربنی
1 اهم تا 9.99 اهم
1 وات

نام

توضیحات

2.7R-1W

مقاومت 2.7 اهم 1 وات 5% کربنی

ترتیب نوارهای رنگی از چب به راست

محدوده تغیرات

 

 

 

 

2.835 R <R> 2.565 R

 

مقاومت 2.7 اهم 1 وات