وریستور

نماد اعتماد الکترونیکی


پیگیری سفارشات شما

وریستور 14 ولت 7میلی متر

( VR-3 )
14V-DC و 11V-AC
وریستور 14ولت
7میلی متر
vdr-07d180k

افزودن به لیست دلخواه

7 میلیمتر
0 تا 99 ولت

وریستور 14 ولت 7میلی متر