وریستور

نماد اعتماد الکترونیکی


پیگیری سفارشات شما

وریستور 170 ولت 7میلی متر

( VR-5 )
170V-DC و 130V-AC
وریستور 170 ولت
7 میلی متر
vdr-07d201k

افزودن به لیست دلخواه

7 میلیمتر
100 تا 199 ولت

وریستور 170 ولت 7میلی متر