وریستور

نماد اعتماد الکترونیکی


پیگیری سفارشات شما

وریستور 180 ولت 7 میلی متر

( VR-7 )
180V-DC و 140V-AC
وریستور 180 ولت
7میلی متر
vdr-07d221k

342 تومان

افزودن به لیست دلخواه

7 میلیمتر
100 تا 199 ولت

وریستور 180 ولت 7 میلی متر