وریستور

نماد اعتماد الکترونیکی


پیگیری سفارشات شما

وریستور 300 ولت 7 میلی متر

( VR-26 )
300V-DC و 230V-AC
وریستور 300 ولت
7 میلی متر
vdr-07d361k

200 تومان

افزودن به لیست دلخواه

7 میلیمتر
300 تا 399 ولت

وریستور 300 ولت 7 میلی متر