وریستور

نماد اعتماد الکترونیکی


پیگیری سفارشات شما

وریستور 225 ولت 7 میلی متر

( VR-13 )
225V-DC و 175V-AC
وریستور 225 ولت
7 میلی متر
vdr-10d271k

افزودن به لیست دلخواه

10 میلیمتر
200 تا 299 ولت

وریستور 225 ولت 10 میلی متر