وریستور

نماد اعتماد الکترونیکی


پیگیری سفارشات شما

وریستور 100 ولت 14 میلی متر

( VR-19 )
100V-DC و 75V-AC
وریستور 100 ولت
14 میلی متر
vdr-14d121k

777 تومان

افزودن به لیست دلخواه

14 میلیمتر
100 تا 199 ولت

وریستور 100 ولت 14 میلی متر