وریستور

نماد اعتماد الکترونیکی


پیگیری سفارشات شما

وریستور 300 ولت 20 میلی متر

( VR-51 )
VDR 300V-20mm

افزودن به لیست دلخواه

20 میلیمتر
300 تا 399 ولت

وریستور 300 ولت 20 میلی متر