کلید سلکتوری

نماد اعتماد الکترونیکی


پیگیری سفارشات شما

کلید سلکتوری سوئیچ دار یک طرفه هانیانگ

( KYSE-7 )
کلید گردان یک طرفه سوییچ دار
دو حالته
مدل MRK R2A1D
دارای محافظ آلومینیوم

افزودن به لیست دلخواه

Hanyoung
سلکتور

ابعاد:

کلید سلکتوری سوییچ دار دوحالته