کلید شستی

نماد اعتماد الکترونیکی


پیگیری سفارشات شما

شاستی جرقه زن اجاق گاز SPARK SWITCH

( KYSH-5 )
شاستی جرقه زن اجاق گاز

شاسی جرقه زن

افزودن به لیست دلخواه

فشاری/شاستی

عرض لبه کلید:32 میلی متر

قطر داخلی کلید:24 میلی متر

قطر شاستی اصلی کلید: 22میلی متر

ارتفاع کل کلید: 32/5 میلی متر

ارتفاع با پایه ها: 42 میلی متر

فاصله بین دو پایه:11/5 میلی متر

شاستی جرقه زن اجاق گاز