لیست محصولات این تولید کننده هدایت الکتریک

در صفحه
نمایش 1 - 15 از 37 آیتم
 • 600 تومان موجود است

  سیم ارت افشان 1.5×1 نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  600 تومان
 • 3,900 تومان موجود است

  سیم ارت افشان 10×1 هدایت الکتریک نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  3,900 تومان
 • 26,400 تومان

  سیم ارت افشان 16×1 هدایت الکتریک

  26,400 تومان
 • 950 تومان موجود است

  سیم ارت افشان 2.5×1 مقدار جریان مجاز تا 50 متر 20 آمپر می باشد نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  950 تومان
 • 41,050 تومان

  سیم ارت افشان 25×1 هدایت الکتریک

  41,050 تومان
 • 1,500 تومان

  سیم ارت افشان 4×1 نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  1,500 تومان
 • 2,100 تومان موجود است

  سیم ارت افشان 6×1 مقدار جریان مجاز تا 50 متر 33 آمپر می باشد نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  2,100 تومان
 • 260 تومان موجود است

  سیم افشان 0/25*1 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 8 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  260 تومان
 • 410 تومان موجود است

  سیم افشان 0/5*1 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 4 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  410 تومان
 • 460 تومان موجود است

  سیم افشان 0/75*1 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 8 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  460 تومان
 • 800 تومان موجود است

  سیم افشان 1.5×1 مقدار جریان مجاز تا 50 متر 15 آمپر می باشد نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  800 تومان
 • 21,000 تومان

  سیم افشان 10*1 هدایت الکتریک ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 45 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC

  21,000 تومان
 • 26,200 تومان

  سیم افشان 16*1 هدایت الکتریک ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 61 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC

  26,200 تومان
 • 600 تومان موجود است

  سیم افشان 1*1 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 11 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  600 تومان
 • 1,150 تومان موجود است

  سیم افشان 2/5*1 هدایت الکتریک ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 20 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  1,150 تومان
نمایش 1 - 15 از 37 آیتم