لیست محصولات این تولید کننده هدایت الکتریک

در صفحه
نمایش 1 - 12 از 37 آیتم
 • 2,415 تومان

  سیم ارت افشان 1.5×1 هدایت الکتریک

  2,415 تومان
 • 16,400 تومان

  سیم ارت افشان 10×1 هدایت الکتریک

  16,400 تومان
 • 26,400 تومان

  سیم ارت افشان 16×1 هدایت الکتریک

  26,400 تومان
 • 3,975 تومان

  سیم ارت افشان 2.5×1 هدایت الکتریک مقدار جریان مجاز تا 50 متر 20 آمپر می باشد

  3,975 تومان
 • 41,050 تومان

  سیم ارت افشان 25×1 هدایت الکتریک

  41,050 تومان
 • 6,300 تومان

  سیم ارت افشان 4×1 هدایت الکتریک

  6,300 تومان
 • 9,150 تومان

  سیم ارت افشان 6×1 هدایت الکتریک مقدار جریان مجاز تا 50 متر 33 آمپر می باشد

  9,150 تومان
 • 1,300 تومان موجود است

  سیم افشان 0/25*1 هدایت الکتریک ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 8 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC

  1,300 تومان
 • 2,100 تومان موجود است

  سیم افشان 0/5*1 هدایت الکتریک ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 4 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC

  2,100 تومان
 • 2,300 تومان موجود است

  سیم افشان 0/75*1 هدایت الکتریک ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 8 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC

  2,300 تومان
 • 4,000 تومان موجود است

  سیم افشان 1.5×1 هدایت الکتریک مقدار جریان مجاز تا 50 متر 15 آمپر می باشد

  4,000 تومان
 • 21,000 تومان موجود است

  سیم افشان 10*1 هدایت الکتریک ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 45 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC

  21,000 تومان
نمایش 1 - 12 از 37 آیتم