لیست محصولات این تولید کننده blue star

نمایش 1 - 9 از 9 آیتم
  • توان : W  0.6                    ولتاژ : 5 VDC ابعاد :mm) 50*50) تعداد :11 led درجه حفاظت : IP68 شار نوری: 90( lm ) تک رنگ

  • توان :  W0.9                   ولتاژ : 5 VDC ابعاد :  (35Hexa (mm تعداد :15 led درجه حفاظت : IP68 تک رنگ شار نوری: 135 ( lm )

  • توان :  W1.2                   ولتاژ : 5 VDC ابعاد :mm)  50*50) تعداد :LED  20 درجه حفاظت : IP68 شار نوری: 180( lm ) تک رنگ  و RGB

  • توان :  W1                      ولتاژ : 5 VDC ابعاد  54*28 mm تعداد: LED 18 درجه حفاظت : IP68 تک رنگ شار نوری :150 ( lm )

  • توان : W  24                  ولتاژ : 12 VDC ابعاد :mm)  200*200) تعداد :LED 400    " همراه با منبع تغذیه" درجه حفاظت : IP68

  • توان :  W3                      ولتاژ : 5 VDC ابعاد : mm) 200*50) تعداد :LED50 درجه حفاظت : IP68

  • توان :  W4.8                    ولتاژ : 5 VDC ابعاد  :  mm)  200*50) تعداد :LED 80 درجه حفاظت : IP68

  • توان : W  6                      ولتاژ : 5 VDC ابعاد  : mm)  200*50) تعداد :LED  100 درجه حفاظت : IP68

  • توان : W  6.3                   ولتاژ : 5 VDC ابعاد :mm)  Star 107) تعداد :105 led درجه حفاظت : IP68 شار نوری: 945 ( lm ) تک رنگ  و RGB

نمایش 1 - 9 از 9 آیتم