سیم افشان 18 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 12 از 18 آیتم
 • 1,300 تومان موجود است

  سیم افشان 0/25*1 هدایت الکتریک ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 8 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC

  1,300 تومان
 • 2,100 تومان موجود است

  سیم افشان 0/5*1 هدایت الکتریک ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 4 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC

  2,100 تومان
 • 2,300 تومان موجود است

  سیم افشان 0/75*1 هدایت الکتریک ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 8 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC

  2,300 تومان
 • 3,000 تومان موجود است

  سیم افشان 1*1 هدایت الکتریک ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 11 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC

  3,000 تومان
 • 4,000 تومان موجود است

  سیم افشان 1.5×1 هدایت الکتریک مقدار جریان مجاز تا 50 متر 15 آمپر می باشد

  4,000 تومان
 • 6,250 تومان موجود است

  سیم افشان 2/5*1 هدایت الکتریک ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 20 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC

  6,250 تومان
 • 9,250 تومان موجود است

  سیم افشان 4*1 هدایت الکتریک ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 25 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC

  9,250 تومان
 • 13,000 تومان موجود است

  سیم افشان 6*1 هدایت الکتریک ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 33 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC

  13,000 تومان
 • 21,000 تومان موجود است

  سیم افشان 10*1 هدایت الکتریک ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 45 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC

  21,000 تومان
 • 26,200 تومان

  سیم افشان 16*1 هدایت الکتریک ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 61 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC

  26,200 تومان
 • 40,750 تومان

  سیم افشان 25*1 هدایت الکتریک ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 83 آمپر می باشد نوع رسانا: مس کلاس 5 (قابل انعطاف) نوع عایق: PVC

  40,750 تومان
 • 1,950 تومان

  سیم افشان 1/5*1 هادی نور ولتاژ نامی : 300-500 ولت هادی : مس قابل انعطاف (کلاس 5)

  1,950 تومان
نمایش 1 - 12 از 18 آیتم