کابل افشان 51 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 15 از 51 آیتم
 • 81,000 تومان موجود است

  کابل افشان 2 در 0.75 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  81,000 تومان
 • 95,500 تومان موجود است

  کابل افشان 2 در 1 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  95,500 تومان
 • 135,000 تومان موجود است

  کابل افشان 2 در 1.5 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  135,000 تومان
 • 213,000 تومان موجود است

  کابل افشان 2 در 2.5 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  213,000 تومان
 • 119,000 تومان موجود است

  کابل افشان 3 در 0.75 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  119,000 تومان
 • 141,000 تومان موجود است

  کابل افشان 3 در 1 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  141,000 تومان
 • 195,000 تومان موجود است

  کابل افشان 3 در 1.5 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  195,000 تومان
 • 306,000 تومان موجود است

  کابل افشان 3 در 2.5 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  306,000 تومان
 • 153,000 تومان موجود است

  کابل افشان 4 در 0.75 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  153,000 تومان
 • 182,000 تومان موجود است

  کابل افشان 4 در 1 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  182,000 تومان
 • 253,000 تومان موجود است

  کابل افشان 4 در 1.5 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  253,000 تومان
 • 398,000 تومان موجود است

  کابل افشان 4 در 2.5 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  398,000 تومان
 • 325,000 تومان موجود است

  کابل افشان 5 در 1.5 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  325,000 تومان
 • 515,000 تومان موجود است

  کابل افشان 5 در 2.5 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  515,000 تومان
 • 6,200 تومان

  کابل افشان 2 در 1.5 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 18 آمپر می باشد نوع رسانا : مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق : PVC نوع D غلاف : PVC نوع ST5

  6,200 تومان
نمایش 1 - 15 از 51 آیتم