رهگیری مرسولات پستی


نماد اعتماد الکترونیکی

عضویت در خبرنامه

کابل افشان 51 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 30 از 51 آیتم
 • 92,200 تومان موجود است

  کابل افشان 2 در 0.75 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  92,200 تومان
 • 110,000 تومان موجود است

  کابل افشان 2 در 1 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  110,000 تومان
 • 156,000 تومان موجود است

  کابل افشان 2 در 1.5 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  156,000 تومان
 • 249,000 تومان موجود است

  کابل افشان 2 در 2.5 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  249,000 تومان
 • 142,000 تومان موجود است

  کابل افشان 3 در 0.75 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  142,000 تومان
 • 163,000 تومان موجود است

  کابل افشان 3 در 1 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  163,000 تومان
 • 226,000 تومان موجود است

  کابل افشان 3 در 1.5 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  226,000 تومان
 • 357,000 تومان موجود است

  کابل افشان 3 در 2.5 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  357,000 تومان
 • 186,000 تومان موجود است

  کابل افشان 4 در 0.75 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  186,000 تومان
 • 211,000 تومان موجود است

  کابل افشان 4 در 1 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  211,000 تومان
 • 300,000 تومان موجود است

  کابل افشان 4 در 1.5 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  300,000 تومان
 • 467,000 تومان موجود است

  کابل افشان 4 در 2.5 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  467,000 تومان
 • 381,000 تومان موجود است

  کابل افشان 5 در 1.5 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  381,000 تومان
 • 608,000 تومان موجود است

  کابل افشان 5 در 2.5 حلقه 100 متری ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع D روکش: پی وی سی نوع ST5

  608,000 تومان
 • 6,200 تومان

  کابل افشان 2 در 1.5 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 18 آمپر می باشد نوع رسانا : مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق : PVC نوع D غلاف : PVC نوع ST5

  6,200 تومان
 • 4,400 تومان

  کابل افشان 2 در 1 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 15 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  4,400 تومان
 • 9,900 تومان

  کابل افشان 2 در 2.5 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 26 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  9,900 تومان
 • 15,200 تومان

  کابل افشان 2 در 4 ولتاژ 750-500 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 38 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  15,200 تومان
 • 21,750 تومان موجود نیست

  کابل افشان 2 در 6 ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 44 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  21,750 تومان
 • 38,650 تومان موجود نیست

  کابل افشان 2 در 10 ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 61 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  38,650 تومان
 • 8,950 تومان موجود نیست

  کابل افشان 3 در 1/5 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر  18 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  8,950 تومان
 • 14,050 تومان موجود نیست

  کابل افشان 3 در 2/5 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 26 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  14,050 تومان
 • 31,650 تومان موجود نیست

  کابل افشان 3 در 6 ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 44 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  31,650 تومان
 • 11,850 تومان موجود نیست

  کابل افشان 4 در 1/5 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 18 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  11,850 تومان
 • 28,550 تومان موجود نیست

  کابل افشان 4 در 4 ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 34 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  28,550 تومان
 • 41,200 تومان موجود نیست

  کابل افشان 4 در 6 ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 44 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  41,200 تومان
 • 71,250 تومان موجود نیست

  کابل افشان 4 در 10 ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 61 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  71,250 تومان
 • 90,000 تومان موجود نیست

  کابل افشان 4 در 16 ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 82 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  90,000 تومان
 • 12,500 تومان موجود نیست

  کابل افشان 5 در 1.5 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 18 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  12,500 تومان
 • 19,000 تومان موجود نیست

  کابل افشان 5 در 2.5 ولتاژ 500-300 ولت نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  19,000 تومان
نمایش 1 - 30 از 51 آیتم