کابل افشان 51 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 12 از 51 آیتم
 • 6,200 تومان موجود است

  کابل افشان 2 در 1.5 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 18 آمپر می باشد نوع رسانا : مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق : PVC نوع D غلاف : PVC نوع ST5

  6,200 تومان
 • 4,400 تومان موجود است

  کابل افشان 2 در 1 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 15 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  4,400 تومان
 • 9,900 تومان موجود است

  کابل افشان 2 در 2.5 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 26 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  9,900 تومان
 • 15,200 تومان

  کابل افشان 2 در 4 ولتاژ 750-500 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 38 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  15,200 تومان
 • 21,750 تومان موجود نیست

  کابل افشان 2 در 6 ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 44 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  21,750 تومان
 • 38,650 تومان موجود است

  کابل افشان 2 در 10 ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 61 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  38,650 تومان
 • 8,950 تومان موجود است

  کابل افشان 3 در 1/5 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر  18 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  8,950 تومان
 • 14,050 تومان موجود است

  کابل افشان 3 در 2/5 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 26 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  14,050 تومان
 • 31,650 تومان موجود است

  کابل افشان 3 در 6 ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 44 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  31,650 تومان
 • 11,850 تومان موجود است

  کابل افشان 4 در 1/5 ولتاژ 500-300 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 18 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  11,850 تومان
 • 28,550 تومان موجود است

  کابل افشان 4 در 4 ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 34 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  28,550 تومان
 • 41,200 تومان موجود است

  کابل افشان 4 در 6 ولتاژ 750-450 ولت مقدار جریان مجاز تا 50 متر 44 آمپر می باشد نوع رسانا: مس قابل انعطاف (کلاس 5) عایق: PVC نوع D غلاف: PVC نوع ST5

  41,200 تومان
نمایش 1 - 12 از 51 آیتم