سیم مفتولی 6 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 6 از 6 آیتم
 • 500 تومان موجود است

  سیم تک رشته 0.5 ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مفتول مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع C نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  500 تومان
 • 600 تومان موجود است

  سیم مفتول 1 در 0.75 ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مفتول مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع C نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  600 تومان
 • 700 تومان موجود است

  سیم تک رشته 1*1 ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مفتول مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع C نکته: تعداد سفارش به متر محاسبه می شود

  700 تومان
 • سیم مفتول 1 در 1.5 سیم های تک لا بر اساس استاندارد ISIRI(607)05 و ISIRI(607)01  ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مفتول مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع C

 • سیم مفتول 1 در 2.5 سیم های تک لا بر اساس استاندارد ISIRI(607)05 و ISIRI(607)01  ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مفتول مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع C

 • سیم مفتول 1 در 4  سیم های تک لا بر اساس استاندارد ISIRI(607)05 و ISIRI(607)01  ولتاژ نامی: 300/500 ولت هادی: مفتول مس آنیل شده عایق: پی وی سی نوع C

نمایش 1 - 6 از 6 آیتم