مقاومت آرایه ای 

( 9 محصول وجود دارد )

مقاومت آرایه ای

نماد اعتماد الکترونیکی