آی سی TTL 150 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 15 از 150 آیتم
 • 1,650 تومان موجود است

  TTL 74652-OCTAL BUS TRANSCEIVERS AND REGISTERS

  1,650 تومان
 • 7,430 تومان موجود است

  TTL 7476-DUAL J-K F.F SET AND CLEAR

  7,430 تومان
 • 1,500 تومان موجود است

  TTL 7497-6-BIT BINARY FREQUENCY DIVIDER

  1,500 تومان
 • 720 تومان موجود است

  TTL 7455- 2-WIDE 4-INPUT AND-OR INVERT

  720 تومان
 • 295 تومان موجود است

  TTL 74133- 13-INPUT NAND GATE

  295 تومان
 • 590 تومان موجود است

  TTL 7414-HEX INVERTER WITH SCHMITT

  590 تومان
 • 990 تومان موجود است

  TTL 74151- 8-INPUT MULTIPLEXER

  990 تومان
 • 940 تومان موجود است

  TTL 74175-QUAD D-TYPE F.F WITH RESET

  940 تومان
 • 5,900 تومان موجود است

  TTL 74181-4-Bit Arithmetic Logic Unit

  5,900 تومان
 • 642 تومان موجود است

  TTL 74273- OCTAL D-TYPE F.F WITH RESET

  642 تومان
 • 580 تومان موجود است

  TTL 74244-DUAL 4-BIT NON-INVERT.BUFFER

  580 تومان
 • 350 تومان موجود است

  TTL 74393-DUAL 4-BIT BINARY COUNTER

  350 تومان
 • 350 تومان موجود است

  TTL 74273- OCTAL D-TYPE F.F WITH RESET

  350 تومان
 • 1,450 تومان موجود است

  TTL 74573-OCTAL D-TYPE LATCH 3-STATE

  1,450 تومان
 • 680 تومان موجود است

  TTL 74378-HEX D-TYPE F.F WITH ENABLE

  680 تومان
نمایش 1 - 15 از 150 آیتم