رهگیری مرسولات پستی


نماد اعتماد الکترونیکی

عضویت در خبرنامه

ای سی TTL 150 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 30 از 150 آیتم
 • 1,700 تومان موجود است

  TTL 74652-OCTAL BUS TRANSCEIVERS AND REGISTERS

  1,700 تومان
 • 7,730 تومان موجود است

  TTL 7476-DUAL J-K F.F SET AND CLEAR

  7,730 تومان
 • 1,600 تومان موجود است

  TTL 7497-6-BIT BINARY FREQUENCY DIVIDER

  1,600 تومان
 • 770 تومان موجود است

  TTL 7455- 2-WIDE 4-INPUT AND-OR INVERT

  770 تومان
 • 325 تومان موجود است

  TTL 74133- 13-INPUT NAND GATE

  325 تومان
 • 640 تومان موجود است

  TTL 7414-HEX INVERTER WITH SCHMITT

  640 تومان
 • 1,040 تومان موجود است

  TTL 74151- 8-INPUT MULTIPLEXER

  1,040 تومان
 • 990 تومان موجود است

  TTL 74175-QUAD D-TYPE F.F WITH RESET

  990 تومان
 • 6,100 تومان موجود است

  TTL 74181-4-Bit Arithmetic Logic Unit

  6,100 تومان
 • 900 تومان موجود است

  TTL 74273- OCTAL D-TYPE F.F WITH RESET

  900 تومان
 • 630 تومان موجود است

  TTL 74244-DUAL 4-BIT NON-INVERT.BUFFER

  630 تومان
 • 380 تومان موجود است

  TTL 74393-DUAL 4-BIT BINARY COUNTER

  380 تومان
 • 380 تومان موجود است

  TTL 74273- OCTAL D-TYPE F.F WITH RESET

  380 تومان
 • 1,550 تومان موجود است

  TTL 74573-OCTAL D-TYPE LATCH 3-STATE

  1,550 تومان
 • 730 تومان موجود است

  TTL 74378-HEX D-TYPE F.F WITH ENABLE

  730 تومان
 • 825 تومان موجود است

  TTL 7486-QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE OR GATE

  825 تومان
 • 450 تومان موجود است

  TTL 74112- DUAL J-K FLIP-FLOP SET & RESET

  450 تومان
 • 675 تومان موجود است

  TTL 7404-HEX INVENTER/BUFFER

  675 تومان
 • 390 تومان موجود است

  TTL 74641-OCTAL BUS TRANSCEIVER

  390 تومان
 • 480 تومان موجود است

  TTL 74670- 4 x 4 REGISTER FILE WITH 3-STATE OUTPUTS

  480 تومان
 • 850 تومان موجود است

  TTL 7486-QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE OR GATE

  850 تومان
 • 380 تومان موجود است

  TTL 7450-DUAL 2-INPUT ANR/OR INVERTER

  380 تومان
 • 2,060 تومان موجود است

  TTL 7447- BCD to 7-Segment Decoder/Driver

  2,060 تومان
 • 875 تومان موجود است

  TTL 7410-TRIPLE 3-INPUT NAND GATES

  875 تومان
 • 1,140 تومان موجود است

  TTL 74138- decoder/demultiplexer

  1,140 تومان
 • 3,900 تومان موجود است

  TTL 74154-4/16 LINE DECODER/DEMUX پهن

  3,900 تومان
 • 1,650 تومان موجود است

  TTL 74157-QUAD 2-INPUT MULTIPLEXER

  1,650 تومان
 • 614 تومان موجود است

  TTL 74240-Octal buffer/line driver; 3-state; inverting

  614 تومان
 • 2,250 تومان موجود است

  TTL 74192-SYN BCD/DECADE UP/DOWN COUNTER

  2,250 تومان
 • 380 تومان موجود است

  TTL 74365-6-BIT BUFF.& DRIVER,NON-INVERT

  380 تومان
نمایش 1 - 30 از 150 آیتم