دیود شاتکی 43 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 30 از 43 آیتم
 • 80 تومان موجود است

  دیود فست 1000V-2A دیود فست 1000 ولت 2 آمپر

  80 تومان
 • 220 تومان موجود است

  1000V-2A-300nS دیود شاتکی 1000 ولت 2 آمپر 300 نانو ثانیه

  220 تومان
 • 70 تومان موجود است

   30V-1A دیود شاتکی 30 ولت 1 آمپر

  70 تومان
 • 65 تومان موجود است

   1000V-1.5A دیود شاتکی 1000 ولت 1.5 آمپر

  65 تومان
 • 55 تومان موجود است

   40V-1A دیود شاتکی 40 ولت 1 آمپر

  55 تومان
 • 165 تومان موجود است

  40V-3A دیود شاتکی 40 ولت 1 آمپر

  165 تومان
 • 135 تومان موجود است

   800V-2A-500nS دیود شاتکی 800 ولت 2 آمپر 500 نانو ثانیه

  135 تومان
 • 135 تومان موجود است

   1000V-1.5A دیود شاتکی 1000 ولت 1 آمپر

  135 تومان
 • 300 تومان موجود است

   600V-4A-50NS ام یو آر دیود شاتکی 600 ولت 4 آمپر 50 نانو ثانیه

  300 تومان
 • 910 تومان موجود است

  ULTRAFAST 5A-400V-50nS دیود شاتکی 400 ولت 5 آمپر 50 نانو ثانیه

  910 تومان
 • 220 تومان موجود است

   1000V-1A-300nS دیود شاتکی 1000 ولت 1 آمپر 300 نانو ثانیه

  220 تومان
 • 58 تومان موجود است

   1000V-1A دیود شاتکی 1000 ولت 1 آمپر

  58 تومان
 • 160 تومان موجود است

  250V-0.25A-50nS دیود شاتکی 250 ولت 0.25 آمپر 50 نانو ثانیه

  160 تومان
 • 950 تومان موجود است

  ديود فست 75 نانو ثانيه 1 آمپر 1 کيلو ولت

  950 تومان
 • 1,200 تومان موجود است

  ديود فست 100 نانو ثانيه 3 آمپر 600 ولت

  1,200 تومان
 • 595 تومان موجود است

   600V-1A دیود شاتکی 600 ولت 1 آمپر

  595 تومان
 • 880 تومان موجود است

   200V-1.3A-25NS دیود شاتکی 200 ولت 1.3 آمپر 25 نانو ثانیه

  880 تومان
 • 285 تومان موجود است

   800V-3A دیود شاتکی 800 ولت 3 آمپر

  285 تومان
 • 430 تومان موجود است

  800V-3A-50nS دیود شاتکی 800 ولت 3 آمپر 50 نانو ثانیه

  430 تومان
 • 270 تومان موجود است

  دیود فست

  270 تومان
 • 110 تومان موجود است

  ديود فست 300 نانو ثانيه 1 آمپر 1 کيلو ولت

  110 تومان
 • 70 تومان موجود است

   1000V-1A دیود شاتکی 1000 ولت 1 آمپر

  70 تومان
 • 320 تومان موجود است

   1000V-1.5A-300nS دیود شاتکی 1000 ولت 1.5 آمپر 300 نانو ثانیه

  320 تومان
 • 320 تومان موجود است

   60V-5A دیود شاتکی 60 ولت 5 آمپر

  320 تومان
 • 45 تومان موجود است

   100V-0.2A-4nS دیود شاتکی 100 ولت 0.2 آمپر 4 نانو ثانیه

  45 تومان
 • 530 تومان موجود است

   600V-1.4A-200nS دیود شاتکی 600 ولت 1.4 آمپر 200 نانو ثانیه

  530 تومان
 • 880 تومان موجود است

   800V,8A,100ns دیود شاتکی 800 ولت 8 آمپر 100 نانو ثانیه

  880 تومان
 • 1,750 تومان موجود است

   200V-18A-40NS دیود شاتکی 200 ولت 18 آمپر 40 نانو ثانیه

  1,750 تومان
 • 4,400 تومان موجود است

   200V-20A دیود شاتکی 200 ولت 20 آمپر

  4,400 تومان
 • 5,200 تومان موجود است

   300V-20A-30nS دیود شاتکی 300 ولت 20 آمپر 30 نانو ثانیه

  5,200 تومان
نمایش 1 - 30 از 43 آیتم