تریستور 

( 8 محصول وجود دارد )

تریستور

نماد اعتماد الکترونیکی