تریستور 

( 9 محصول وجود دارد )

تریستور

نماد اعتماد الکترونیکی