مقاومت SMD 

( 302 محصول وجود دارد )
در صفحه

مقاومت SMD

نماد اعتماد الکترونیکی