مقاومت 1206 

( 102 محصول وجود دارد )
در صفحه

مقاومت 1206

نماد اعتماد الکترونیکی