خانه


پیگیری سفارشات شما

نماد اعتماد الکترونیکی

جدید پروگرامر CH341A بایوس

پروگرامر CH341A بایوس

( prog-1 )

پروگرامر EEPROM Flash BIOS - CH341A

پروگرمر USB با پشتیبانی از تراشه ی   24EEPROM و 25 SPI flash 8pin/16pin . دارای پرت USB به TTL ، قابلیت دریافت آنلاین getroot و دراای تراشه ی اصلی CH341A است. این برد قابلیت تشخبص خودکار 25  سری تراشه و دانلود روند سری های STC و تک تراشه ای است.24/25 نشانگر وضعبت و پین SPI برای پشتیبانی از ویژگی های گسترشی نیز از ویژگی های این برد پروگرامر

108,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

تراشه های قابل پشتیبانی : 

ATMEL
AT24C01 AT24C01B AT24C01A AT24C02A AT24C02
AT24C04 AT24C02B AT24C04B AT24C04A AT24C08A
AT24C08B AT24C16A AT24C16B AT24C08 AT24C16
AT24C32 AT24C64 AT24C64A AT24C32B AT24C32A
AT24C128A AT24C128B AT24C256B AT24C64B AT24C128
AT24C256 AT24C512 AT24C256A AT24C512B AT24C512A
AT24C1024 AT24C1024A AT24C1024B

CATALYST
CAT24C01 CAT24WC01 CAT24WC02 CAT24C02 CAT24C04
CAT24WC04 CAT24WC08 CAT24C08 CAT24WC16 CAT24C16
CAT24WC32 CAT24C32 CAT24WC64 CAT24C64 CAT24WC128
CAT24C128 CAT24WC256 CAT24C256 CAT24C512 CAT24WC512
CAT24C1024 CAT24WC1024

COMMON
24C01 24C01 3V 5V 5V 24C04 24C02 24C02 3V 5V
24C04 24C08 3V 3V 5V 24C08 24C16 24C16 3V 5V
5V 24C32 24C32 24C64 3V 5V 5V 24C64 3V 24C128
24C256 24C128 3V 5V 5V 24C512 24C512 24C256 3V 3V
3V 24C1024 24C1024 24C2048 3V 5V 5V 24C2048 24C4096 5V
24C4096 3V

FAIRCHILD
FM24C01L FM24C02L FM24C03L FM24C04L FM24C05L
FM24C08L FM24C09L FM24C17L FM24C16L FM24C32L
FM24C64L FM24C128L FM24C256L FM24C512L FM

HOLTEK
HT24C01 HT24LC01 HT24C02 HT24LC02 HT24C04
HT24LC04 HT24C08 HT24LC08 HT24C16 HT24LC16
HT24LC32 HT24C32 HT24LC64 HT24C64 HT24C128
HT24LC128 HT24C256 HT24LC256 HT24LC512 HT24C512
HT24C1024 HT24LC1024

ISSI
IS24C01 IS24C02 IS24C04 IS24C08 IS24C16
IS24C32 IS24C64 IS24C128 IS24C256 IS24C512
IS24C1024

MICROCHIP
MIC24LC014 MIC24AA01 MIC24AA014 MIC24LC01B MIC24LC02B
MIC24AA02 MIC24C02C MIC24AA025 MIC24AA04 MIC24LC04B
MIC24LC024 MIC24AA024 MIC24LC025 MIC24LC08B MIC24AA08
MIC24LC16B MIC24AA16 MIC24LC32 MIC24AA32 MIC24LC64
MIC24FC64 MIC24AA64 MIC24FC128 MIC24AA128 MIC24LC128
MIC24AA256 MIC24LC256 MIC24FC256 MIC24AA512 MIC24LC512
MIC24FC512 MIC24AA1024

NSC
NSC24C02L NSC24C02 NSC24C64

RAMTRON
FM24CL04 FM24C04A FM24CL16 FM24C16A FM24CL64
FM24C64 FM24C256 FM24CL256 FM24C512

ROHM
BR24L01 BR24C01 BR24L02 BR24C02 BR24L04
BR24C04 BR24L08 BR24C08 BR24L16 BR24C16
BR24L32 BR24C32 BR24C64 BR24L64

ST
ST24C01 ST24C02 ST24C04 ST24C08 ST24C16
ST24C32 ST24C64

XICOR
X24C01 X24C02 X24C04 X24C08 X24C16

پروگرامر بایوس