ترانزیستور

انواع ترانزیستور

ترانزیستور چیست

ساختار ترانزیستور

ترانزیستور PNP

ترانزیستور NPN

ترانزیستور MOSFET

ترانزیستور JFET

ترانزیستور FET

ترانزیستور BJT

ارایش ترانزیستورها

UJT چیست

Posted by     ترانزیستور      0 Comments  views (1102)
ترانزیستور تک پیوندی یا (UJT) نوعی قطعه ی سه ترمیناله ی نیمه هادی است که می تواند در کاربردهای مدارات زمان بندی و تریگر برای کنترل و سوئیچ تریاک ها و تریستورهایی استفاده شود که در سیستم های کنترل توان AC به کار می روند.

فتو ترانزیستور چیست

Posted by     ترانزیستور      0 Comments  views (1156)
فتو-ترانزیستورهای اولیه از سیلیکون یا ژرمانیوم استفاده می کردند که باعث ایجاد یک ساختار با پیوند متجانس (homo-junction) می شد. فتو-ترانزیستورهای بعدی از مواد نوع (III-V) مانند آرسنید گالیوم و مانند آن استفاده می کردند. ساختارهای چند لایه ای که از مواد مختلفی در هر دو سمت پیوند P-N استفاده می کردند هم متدوال هستند زیرا راندمان تبدیل بالایی دارند. آن ها عموما با استفاده از رشد و نمو هم بافته ی مواد ساخته می شوند که دارای ساختار شبکه ای متقارن هستند

ترانزیستور به عنوان سوئیچ

Posted by     ترانزیستور      1 Comments  views (2934)
نواحی عملکرد سوئیچ های ترانزیستوری به عنوان "ناحیه ی اشباع" و "ناحیه ی قطع" شناخته می شود. این بدین معناست که می توان بایاس نقطه ی عملکرد Q (منظور نقطه ی کار DC ترانزیستور) و مدار تقسیم کننده ی ولتاژ جهت تقویت، را فراموش نموده و با راه اندازی ترانزیستور در ناحیه ی کاملا خاموش (ناحیه ی قطع) و کاملا روشن (ناحیه ی اشباع) ، از آن به عنوان یک سوئیچ استفاده کرد.

زوج دارلینگتون

Posted by     ترانزیستور      0 Comments  views (1025)
ترانزیستور دارلینگتون با توجه به نام مخترع آن سیدنی دارلینگتون نامگذاری شده است، که در واقع ترتیب خاصی از اتصال دو ترانزیستور دوقطبی پیوندی PNP یا NPN است. پایه ی امیتر یکی از ترانزیستورها به پایه ی بیس ترانزیستور دیگر متصل می شود، که باعث می شود ترانزیستوری حساس تر با بهره ی جریان بالاتر داشته باشیم. این ترانزیستور جهت استفاده در کاربردهایی که به تقویت یا سوئیچینگ جریان نیاز داریم، مفید است.
Showing 1 to 4 of 8 (1 Pages)