ترانزیستور به عنوان سوئیچ

نویسنده     ترانزیستور      0 نظرات  نمایش ها (473)
نواحی عملکرد سوئیچ های ترانزیستوری به عنوان "ناحیه ی اشباع" و "ناحیه ی قطع" شناخته می شود. این بدین معناست که می توان بایاس نقطه ی عملکرد Q (منظور نقطه ی کار DC ترانزیستور) و مدار تقسیم کننده ی ولتاژ جهت تقویت، را فراموش نموده و با راه اندازی ترانزیستور در ناحیه ی کاملا خاموش (ناحیه ی قطع) و کاملا روشن (ناحیه ی اشباع) ، از آن به عنوان یک سوئیچ استفاده کرد.

سلف چیست

نویسنده     مقاومت      0 نظرات  نمایش ها (107)
در ساده ترین شکل ، یک سلف هیچ چیزی بیشتر از سیم های پیچیده شده اطراف یک هسته ی مرکزی نیست. برای بیشتر سیم پیچها، جریان ( i )جاری داخل سیم پیچ، یک شار مغناطیسی ( NΦ ) اطراف آن ایجاد می کند که با مقدار جریان الکتریکی متناسب است.

زوج دارلینگتون

نویسنده     ترانزیستور      0 نظرات  نمایش ها (299)
ترانزیستور دارلینگتون با توجه به نام مخترع آن سیدنی دارلینگتون نامگذاری شده است، که در واقع ترتیب خاصی از اتصال دو ترانزیستور دوقطبی پیوندی PNP یا NPN است. پایه ی امیتر یکی از ترانزیستورها به پایه ی بیس ترانزیستور دیگر متصل می شود، که باعث می شود ترانزیستوری حساس تر با بهره ی جریان بالاتر داشته باشیم. این ترانزیستور جهت استفاده در کاربردهایی که به تقویت یا سوئیچینگ جریان نیاز داریم، مفید است.

ترانزیستور IGBT چیست

نویسنده     الکترونیک قدرت      0 نظرات  نمایش ها (381)
ترانزیستور دوقطبی با گیت عایق (Insulated Gate Bipolar Transistor) که بطور خلاصه IGBT نامیده میشود، در واقع چیزی بین ترانزیستور دوقطبی پیوندی معمولی (BJT) و ترانزیستور اثر میدان (MOSFET) است، که آنرا به یک سوییچ نیمه هادی ایده آل تبدیل نموده است.
Showing 12 to 16 of 33 (4 Pages)