ترانزیستور اثر میدان JFET

نویسنده     ترانزیستور      0 نظرات  نمایش ها (286)
ترانزیستور اثر میدان یا FET از ولتاژی که به پایه ی ورودی آنها به نام گیت اعمال می شود برای کنترل کردن جریان جاری داخل آنها استفاده می کند، و در نتیجه جریان خروجی با ولتاژ ورودی کنترل می شود. از این رو عملکرد آنها بستگی به میدان الکتریکی تولید شده توسط ولتاژ ورودی گیت آنها دارد ، به این ترتیب ، ترانزیستور اثر میدان را به عنوان یک دستگاه کنترل شونده با ولتاژ شناسایی می شود.

دیود زنر چیست

نویسنده     دیود زنر      0 نظرات  نمایش ها (486)
دیود های زنر یا شکست ، دیود های نیمه هادی با پیوند p-n هستند که در ناحیه بایاس معکوس کار کرده و دارای کاربردهای زیادی در الکترونیک ، مخصوصآ به عنوان ولتاژ مبنا و یا تثبیت کننده ی ولتاژ دارند.هنگامیکه پتانسیل الکتریکی دو سر دیود را در جهت معکوس افزایش دهیم در ولتاژ خاصی پ

ترانزیستور NPN

نویسنده     ترانزیستور      0 نظرات  نمایش ها (452)
ترانزیستور دوقطبی استاندارد یا BJT دارای دو نوع اساسی هستند: (NPN (Negative-Positive-Negative (PNP (Positive-Negative-Positive

ترایاک چیست

نویسنده     الکترونیک قدرت      0 نظرات  نمایش ها (478)
نوعی دیگر از قطعات نیمه هادی به نام Triode AC switch یا به اختصار ترایاک (triac) وجود دارد که عضوی از خانواده تریستور ها و مهمتر از آن دوطرفه می باشد. به عبارت دیگر ،به ترایاک می توان هر دو ولتاژ منفی و مثبت را اعمال کرد و با اعمال ولتاژ مثبت و منفی به پایه ی گیت ،آن را در هر دو جهت کنترل کرد.
Showing 20 to 24 of 34 (6 Pages)