ترانزیستور ماسفت چیست

Posted by     ترانزیستور      0 Comments  views (972)
علاوه بر ترانزیستورهای پیوندی اثر میدان (JFET)، نوع دیگری از ترانزیستور اثر میدانی وجود دارد که ورودی گیت از کانال عبور جریان به طور الکتریکی جدا شده است به خاطر همین به عنوان ترانزیستور اثر میدان با گیت مجزا (گیت عایق شده) یا IGFET نامگذاری شده است. رایج ترین نوع ترانزیستور اثر میدان با گیت عایق شده که در بسیاری از انواع مختلف مدارهای الکترونیکی استفاده شده است MOSFET نامگذاری شده است. MOSFET مخفف Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transist

ترانزیستور اثر میدان JFET

Posted by     ترانزیستور      0 Comments  views (631)
ترانزیستور اثر میدان یا FET از ولتاژی که به پایه ی ورودی آنها به نام گیت اعمال می شود برای کنترل کردن جریان جاری داخل آنها استفاده می کند، و در نتیجه جریان خروجی با ولتاژ ورودی کنترل می شود. از این رو عملکرد آنها بستگی به میدان الکتریکی تولید شده توسط ولتاژ ورودی گیت آنها دارد ، به این ترتیب ، ترانزیستور اثر میدان را به عنوان یک دستگاه کنترل شونده با ولتاژ شناسایی می شود.

دیود زنر چیست

Posted by     دیود زنر      0 Comments  views (1636)
دیود های زنر یا شکست ، دیود های نیمه هادی با پیوند p-n هستند که در ناحیه بایاس معکوس کار کرده و دارای کاربردهای زیادی در الکترونیک ، مخصوصآ به عنوان ولتاژ مبنا و یا تثبیت کننده ی ولتاژ دارند.هنگامیکه پتانسیل الکتریکی دو سر دیود را در جهت معکوس افزایش دهیم در ولتاژ خاصی پ

ترانزیستور NPN

Posted by     ترانزیستور      0 Comments  views (929)
ترانزیستور دوقطبی استاندارد یا BJT دارای دو نوع اساسی هستند: (NPN (Negative-Positive-Negative (PNP (Positive-Negative-Positive
Showing 24 to 28 of 39 (7 Pages)