کابل USB یو اس بی 

( یک محصول وجود دارد. )

کابل USB یو اس بی

نماد اعتماد الکترونیکی