کانکتور FPC 

( 7 محصول وجود دارد )

کانکتور FPC

نماد اعتماد الکترونیکی