ترمینال فونیکس

نماد اعتماد الکترونیکی


پیگیری سفارشات شما

ترمینال پیچی 2 پین KF301

( CONB-23 )
 KF301-5-2PIN
ترمینال 2 پین روبردی
فاصله پایه 5 میلیمتر

1,600 تومان

افزودن به لیست دلخواه

ترمینال فونیکس/ رو بردی

ترمینال پیچی 2 پین KF301