خازن الکترولیتی


پیگیری سفارشات شما

نماد اعتماد الکترونیکی

جدید خازن الکترولیتی 6.8 میکروفاراد 400 ولت

6.8uf-50v-BP

( CPMO3837 )
خازن الکترولیتی بدونه قطب

بی پلار

6.8UF-50

800 تومان

افزودن به لیست دلخواه

الکترولیتی
125 تا 630 ولت
0 تا 10 میکروفاراد
متفرقه

خازن الکترولیتی

ظرفیت

6.8 میکروفاراد

دما

105 درجه سانتی گراد