رله


پیگیری سفارشات شما

نماد اعتماد الکترونیکی

خبرم کن

رله 12 ولت کتابی تک کنتاکت 10 آمپر

( REL-5 )
G2R-1C-12V
رله 12 ولت کتابی تک کنتاکت 10 آمپر 5 پین

28,500 تومان

در انبار موجود نیست

افزودن به لیست دلخواه

12 ولت

رله ی نرمال باز (NO)

در رله ی نرمال باز هنگامی که هیچ جریانی در سیم پیچ آن وجود ندارد، مدار باز است و اساسا در حالت غیر فعال اتصال منبع تغذیه و بار را قطع می کند. وقتی که جریانی به سیم پیچ رله اعمال شود، میدان مغناطیسی تولید شده موجب سوئیچ شدن رله می شود و اتصالات بسته می شوند، به طوری که می توان گفت بار (لامپ های روشنایی، فن و ...) روشن شده است.
برای درک بهتر از عملکرد این رله به شکل زیر دقت کنید .
                                                                   رله ی نرمال باز
در شکل 1 هیچ ولتاژ DC به نقاط A و B اعمال نشده است بنابراین هیچ جریانی از سیم پیچ رله عبور نمی کند، اتصالات در حالت باز باقی می مانند و فن روشن نخواهد شد زیرا از منبع ولتاژ 220 ولت قطع است.
در شکل 2 یک ولتاژ DC  (12 ولت) به سیم پیچ (نقاط A و B) اعمال می شود، سپس سیم پیچ انرژی گرفته و اتصالات آن در حالت بسته قرار می گیرند؛ بنابراین فن روشن خواهد شد زیرا جریان می تواند از منبع 220 ولت به آن برسد.

رله ی نرمال بسته  (NC)

در رله ی نرمال بسته هنگامی که هیچ جریانی در سیم پیچ داخلی آن وجود ندارد، مدار آن به صورت اولیه بسته است، در نتیجه بار (لامپ ها ی روشنایی، فن و ...) به منبع تغذیه اتصال می یابد. وقتی ولتاژ به سیم پیچ رله اعمال می شود، سوئیچ های داخلی در حالت باز قرار می گیرند و منبع تغذیه را از بار جدا می کند.
برای درک بهتر عملکرد رله به شکل زیر دقت کنید.
                                                                      رله ی نرمال بسته NC
در شکل 1 هیچ ولتاژ DC به نقاط A و B اعمال نشده است، بنابراین هیچ جریانی از سیم پیچ رله عبور نکرده و اتصالات در حالت بسته باقی مانده و فن روشن باقی خواهد ماند زیرا همچنان به ولتاژ 220 ولت متصل است.
در شکل 2 یک ولتاژ DC (12 ولت) به سیم پیچ (نقاط A و B) اعمال شده است. اکنون سیم پیچ انرژی گرفته و اتصالات آن در حالت باز قرار می گیرند و فن خاموش خواهد شد زیرا هیچ جریانی نمی تواند از منبع 220 ولت به آن برسد.