وریستور

نماد اعتماد الکترونیکی


پیگیری سفارشات شما

وریستور 320 ولت 10 میلی متر

( VR-14 )
وریستور  320V-DC و 200V-AC
وریستور 320 ولت
10 میلی متر
vdr-10d321k

افزودن به لیست دلخواه

10 میلیمتر
300 تا 399 ولت

وریستور 320 ولت 10 میلی متر