تریستور/ ترایاک 

( 36 محصول وجود دارد )

تریستور/ ترایاک

نماد اعتماد الکترونیکی