کانکتور ای دی سی 13 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 13 از 13 آیتم
 • 345 تومان موجود است

  آی دی سی IDC 2*15 فاصله پایه ها 2.54 میلیمتر برای خرید نری این محصول کلیک کنید

  345 تومان
 • 185 تومان موجود است

  کانکتور IDC 2*10 آی دی سی IDC 2*10 فاصله پایه ها 2.54 میلیمتر برای خرید نری صاف این محصول کلیک کنید برای خرید نری رایت این محصول کلیک کنید

  185 تومان
 • 165 تومان موجود است

  آی دی سی IDC 2*7 فاصله پایه ها 2.54 میلیمتر برای خرید نری صاف این محصول کلیک کنید برای خرید نری رایت این محصول کلیک کنید

  165 تومان
 • 280 تومان موجود است

  آی دی سی IDC 2*12 فاصله پایه ها 2.54 میلیمتر برای خرید نری این محصول کلیک کنید

  280 تومان
 • 350 تومان موجود است

  آی دی سی IDC 2*20 فاصله پایه ها 2.54 میلیمتر برای خرید نری این محصول کلیک کنید

  350 تومان
 • 300 تومان موجود است

  آی دی سی IDC 2*15 فاصله پایه ها 2.54 میلیمتر برای خرید نری این محصول کلیک کنید

  300 تومان
 • 165 تومان موجود است

  آی دی سی IDC 2*8 فاصله پایه ها 2.54 میلیمتر برای خرید نری این محصول کلیک کنید 

  165 تومان
 • 245 تومان موجود است

  آی دی سی IDC 2*4 فاصله پایه ها 2.54 میلیمتر برای خرید نری این محصول کلیک کنید

  245 تومان
 • 240 تومان موجود است

  آی دی سی IDC 2*13 فاصله پایه ها 2.54 میلیمتر برای خرید نری صاف این محصول کلیک کنید برای خرید نری رایت این محصول کلیک کنید

  240 تومان
 • 400 تومان موجود است

  آی دی سی IDC 2*25 فاصله پایه ها 2.54 میلیمتر برای خرید نری این محصول کلیک کنید

  400 تومان
 • 200 تومان موجود است

  آی دی سی IDC 2*6 فاصله پایه ها 2.54 میلیمتر

  200 تومان
 • 240 تومان موجود است

  آی دی سی IDC 2*3 فاصله پایه ها 2.54 میلیمتر برای خرید نری این محصول کلیک کنید

  240 تومان
 • 150 تومان موجود است

  آی دی سی IDC 2*5 فاصله پایه ها 2.54 میلیمتر برای خرید نری صاف این محصول کلیک کنید برای خرید نری رایت این محصول کلیک کنید

  150 تومان
نمایش 1 - 13 از 13 آیتم